АКЦИЯ на пенопласт:
АКЦИЯ на пенопласт:

М-35  1*0,5*0,02= 8,54грн
         1*0,5*0,04= 17,07грн
         1*0,5*0,05= 21,33грн

М-25  1*0,5*0,04=12,84 грн
         1*0,5*0,03=19,26 грн